Historia e kompanisë

SHPK „Komunalno/Komunale“ është themeluar me qëllim për të kryer punë që janë me interes publik dhe që përbëjnë njërën nga segmentet kryesore të kryersjes së veprimtarive komunale, ku kryerja në vazhdimësi e kësaj veprimtarie kontribuon në ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe në përgjithësi realizimit të kushteve më të mira të jetës dhe punës në treven e Komunës së Tuzit.

Back to top button
Close