Donacionet

Donacionet i pranojme përmes llogarisë bankare vetëm brënda Malit të Zi

NLB Banka: 530-28378-45

Emri i pranuesit: “KOMUNALNO/KOMUNALE”

Nr.EmriMbiembriShuma
1.
Back to top button
Close