Bordi drejtues

Vendimi i bordit drejtues

Bordi drejtues përbëhet nga 5 anëtarë. 3 anëtarë emërohen nga kuvendi, ndërsa 2 anëtarë zgjedhen nga njësia punëtore

Kryetari i bordit është

  • Esmin Bećović

Anëtarët tjerë janë

  • Anton Ljuljdjuraj
  • Elma Drešević

Back to top button
Close