Riječ izvršnog direktora

Nikolle Camaj - foto personale 2020

Dobro došli na sajt d.o.o. “Komunalno/Komunale” Tuzi

Poštovani gradjani naše opštine

Pored redovnog pružanja ulsuga gradjanima opštine Tuzi, cilj d.o.o. “Komunalno/Komunale” jeste i da upozna gradjane sa poslovima koje obavlja, i da obezbijedi transparentan rad Društva, kako bi se i gradjani mogli uključiti, a time i uticati na poboljšanje rada Društva.

Inače, d.o.o. “Komunalno/Komunale” Tuzi, je formirano, kao jedinstveno Društvo, koje će brinuti o svim komunalnim djelatnostima, od sakupljanja, transporta i deponovanje otpada, vodosnadbjevanja i upravljanja komunalnim otpadnim i atmosferskim vodama, održavanja javne rasvjete i signalizacije, uredjenje i održavanje javnih površina, lokalnih puteva i grobalja, do održavanja pijaca, javnih prostora za parkiranje i autobuske stanice.

S obzirom na kontinuirano širenje aktivnosti, na području naše opštine, koje zahtjevaju bržu i efikasniju službu i uslugu, a i povećanje broja domaćinstava, Društvo ulaže maksimalne napore kako bi na što bolji način obavilo javnu funkciju koja mu je povjerena, a uz saradnju sa građanima, trudićemo se da u narednom periodu postignemo još viši nivo usluga.

Za kvalitetno obavljanje poslova, potrebno je posebno istaći dobru saradnju sa Opštinom, Sekretarijatom za planiranje, uredjenje prostora i komunalne poslove, kao i drugim srodnim institucijama opštine i države, a u narednom periodu i u inostranstvu. Ali za uspješan i kvalitetan rad, nama je veoma bitna saradnja sa gradjanima, čijem poboljšanju želimo doprinjeti i ovom stranicom. Zato nam je stalo do vašeg mišljenja!

Kao što je poznato, mi smo u fazi preuzimanja poslova od Glavnog grada, koji je odgovoran za sprovodjenje svih radnji, sve do konačne raspodjele imovine i razgraničenja, ali uz dobru saradnju i sa njima, uspijevamo da i u ovomo prelaznmo periodu učinimo da gradjani ne osjećaju nedostatak u pružanju usluga.

Period kroz koji smo prošli, zbog pojave pandemije, takodje je iziskijevao dodatni napor, ali smatramo da smo i u tome uspijeli.

Za nastavak dobrog rada Društva u narednom periodu, u prvom redu očekujemo uspješnu saradnju sa građanima i pravnim licima naše opštine, i u dijelu urednog izmirivanja obaveza po osnovu dobijenih usluga.

Zajedno, za čistiji grad, za funkcijonalnije javne površine, za zdraviju životnu sredinu!

Hvala!

Izvršni direktor,
Nikolla Camaj

Back to top button
Close